{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Actievoorwaarden 'Eerste schoonmaakbeurt gratis'

Definities

De Actie: Klant ontvangt tussen 15 november en 31 december 2017 de eerste schoonmaakbeurt geheel gratis door gebruik te maken van de Kortingscode.

De Kortingscode: een generieke code met de naam ‘welkom’, waarmee de Klant deelneemt aan De Actie en de Klant recht geeft op een gratis schoonmaakbeurt.

De Klant: een persoon die via iemand.nl een schoonmaakbeurt boekt.

Schoonmaakhulp: de verzekerde en gescreende dienstverleners die via iemand.nl schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis.

Terugkerende klant: een klant die via iemand.nl een tweewekelijkse of wekelijkse boeking plaatst.

Nieuwe klant: een klant die nog nooit eerder gebruik heeft gemaakt van de diensten van iemand.nl.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Eerste schoonmaakbeurt gratis’ actie
(hierna: De "Actie") georganiseerd door iemand Gemaksdiensten B.V., gevestigd aan de Stadhouderskade 60, 1072 AC te Amsterdam (hierna: ‘iemand.nl’).

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de Klant zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 De actie loopt van 15 november tot en met 31 december 2017 (hierna: de ‘Actieperiode’).

1.4 Iemand.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat iemand.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Klanten.

1.5 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is iemand.nl gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.6 De Kortingscode van deze Actie wordt op de website van iemand.nl verstrekt. De Kortingscode is in te vullen aan het eind van het boekingsproces van iemand.nl tot en met 31 december 2017.

1.7 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 2: De Actie

2.1 Vul de kortingscode ‘Welkom’ in aan het eind van het boekingsproces op de website www.iemand.nl en ontvang als Nieuwe klant die tweewekelijks of wekelijks een schoonmaakbeurt gaat afnemen - de eerste schoonmaakbeurt gratis.

Artikel 3: Voorwaarden

3.1 Klant dient 18 jaar of ouder te zijn. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.

3.2 Klanten kunnen enkel gebruik maken van deze Actie gedurende de Actieperiode.

3.3 Klanten mogen slechts één keer per huishouden en adres gebruik maken van deze Actie.

3.4 Deze Actie geldt niet voor Klanten die een eenmalige boeking doen.

3.5 iemand.nl is gerechtigd Klanten van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening is dat Klanten niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien Klanten zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.6 Alleen volledig ingevulde gegevens worden automatisch gecontroleerd.

3.7 Aan fouten in de actiecommunicatie en op de website iemand.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

3.8 Wanneer de Klant deelneemt aan de Actie dan gaat de Klant akkoord met een minimale afname van schoonmaakbeurten gedurende minimaal twee maanden van iemand.nl. Dit houdt in dat de Klant verplicht is tot een minimale afname van het aantal boekingen dat normaal gesproken in 2 maanden door de Klant zou worden afgenomen. Voor een wekelijkse Klant geldt een minimale afname van 9 boekingen en voor een tweewekelijkse Klant geldt een minimaal afname van 5 boekingen.

3.9 Wanneer de Klant deelneemt aan de Actie en daarna alsnog afziet van de minimale afname zoals bepaald in artikel 3.8 dat wordt alsnog het volledige bedrag van de eerste schoonmaakbeurt bij de Klant in rekening gebracht.  De Klant ontvangt daartoe van iemand.nl een betaallink. Binnen zeven dagen na ontvangst van de link dient Klant het verschuldigde bedrag aan iemand.nl te hebben overgemaakt

3.10 De Actie is enkel geldig voor Nieuwe klanten van iemand.nl.

3.11 iemand.nl is niet verplicht om te leveren op het moment dat de Klant gebruikt maakt van deze Actie. De Actie is afhankelijk van het aantal actieve Schoonmaakhulpen die actief zijn via iemand.nl.

3.12 iemand.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van deze Actie is ontstaan.

3.13 iemand.nl is niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze Actie en ongeldige Kortingscodes.

3.14 De Klant kan De Kortingscode niet inwisselen tegen geld.

3.15 Deze actie is niet inzetbaar in combinatie met andere acties en/of kortingscodes.

3.16 Wanneer de (vaste) Schoonmaakhulp stopt, dan loopt de minimale afnametijd door zoals genoemd in artikel 3.8. Via iemand.nl wordt passende vervanging voor de Schoonmaakhulp geregeld. De verplichting tot afname stopt pas op het moment dat er geen passende vervangende Schoonmaakhulp beschikbaar is voor de Klant.

3.17 Door het invullen van de Kortingscode en persoonsgegevens en het afronden van de boeking, gaat de Klant akkoord met deze Actievoorwaarden.

3.18 De Klant kan de tijd van de boeking niet meer aanpassen nadat de eerste schoonmaakbeurt heeft plaatsgevonden. 

Artikel 4: De prijs

4.1 Door het invoeren van de Kortingscode en het afronden van de boeking op iemand.nl krijgt de Klant de eerste schoonmaakbeurt volledig gratis.

4.2 De Kortingscode geeft de Klant recht op een eerste gratis schoonmaakbeurt. De Kortingscode dient in zijn geheel te worden besteed en is niet op te delen in een aantal schoonmaakbeurten.

Artikel 5: Slotbepalingen

5.1 Op de boekingen voor een schoonmaakbeurt die in het kader van de Actie worden gedaan - inclusief de eerste gratis schoonmaakbeurt - zijn de Algemene Voorwaarden van iemand.nl van toepassing.

Wij helpen je graag

Hoe het werkt

Op de 'Hoe het werkt' pagina vind je meer informatie over iemand.nl. Ook vind je er een video met meer uitleg.

Meer informatie

Klantenservice

Staat je antwoord niet tussen de veelgestelde vragen pagina? Neem dan contact op met de klantenservice. Zij helpen je graag verder.

Neem contact op